Thói quan trì hoãn!

3 Tháng Một, 2022 Viết Linh 0

Thời trung học, đại học, mình hay tự đặt ra những cái mốc. Mà mục đích chính của những cái mốc này là TRÌ HOÃN […]

Bàn về áp lực~~

27 Tháng Chín, 2021 Thỏ Ca 0

MUỐN THÀNH CÔNG, 1 mặt phải vượt qua dc áp lực bên ngoài. Mặt khác phải tự tạo áp lực bên trong! [atcoupon type=”shopee” cat=”EC-11″] […]