Thói quan trì hoãn!

3 Tháng Một, 2022 Viết Linh 0

Thời trung học, đại học, mình hay tự đặt ra những cái mốc. Mà mục đích chính của những cái mốc này là TRÌ HOÃN […]