Toán 12: Chương I – Ứng dụng đạo hàm để KSHS và vẽ đồ thị

Xin chào các bạn! Các bạn đang lấy tài liệu miễn phí trên trang web của Thỏ Ca Ca. Để trang web phát triển, nhờ mọi người chia sẻ link web thocaca.com tới bạn bè, người thân giúp Thỏ nha!

I. LÝ THUYẾT, VÍ DỤ MINH HỌA
Link 1: Lý thuyết căn bản và ví dụ minh họa TẠI ĐÂY!
Link 2: Nắm chọn chuyên đề hàm số (SÁCH – gần 700 trang) TẠI ĐÂY!

II. BÀI TẬP, PHÂN DẠNG, CÁCH LÀM
Link 1: Phân dạng bài tập, phân dạng độ khó (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TẠI ĐÂY!
Link 2: Bài tập VD – VDC ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Link 3: Hệ thống bài tập trắc nghiệm VDC, phân loại khảo sát hàm số (phần 1 – 10)
Link 4: 138 bài toán chọn lọc tính đơn điệu của hàm hợp TẠI ĐÂY!
Link 5: 264 bài tập trắc nghiệm chuyên đề chiều biến thiên của hàm số TẠI ĐÂY!

Link 6: Tính đơn điệu hàm hợp, hàm liên kết (VD – VDC) TẠI ĐÂY
Link 7: Phương pháp ghép trục trong bài toán hàm hợp TẠI ĐÂY!
Link 8: Bài tập max – min hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối TẠI ĐÂY!
Link 9: Tìm cực trị của hàm số hợp f(u(x)) khi biết đồ thị hàm số f(x) TẠI ĐÂY!
Link 10: Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến tính đơn điệu của hàm số TẠI ĐÂY!
(Ngoài ra mình còn rất rất nhiều file bài tập liên quan đến nhiều dạng toán của Chương I nữa, mình sẽ tiếp tục cập nhật sau nhé!)