Toán 12: Chương 2 – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

Xin chào các bạn! Các bạn đang lấy tài liệu miễn phí trên trang web của Thỏ Ca Ca. Để trang web phát triển, nhờ mọi người chia sẻ link web thocaca.com tới bạn bè, người thân giúp Thỏ nha!

I. LÝ THUYẾT, VÍ DỤ MINH HỌA
Link 1: Nắm trọn chuyên đề mũ – logarit và tích phân TẠI ĐÂY!
Link 2: Tổng ôn tập TN THPT 2021 môn Toán: Hàm số lũy thừa – mũ – logarit TẠI ĐÂY!
Link 3: Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Lê Hồ Quang Minh TẠI ĐÂY!
Link 4: Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Nguyễn Trọng TẠI ĐÂY!
Link 5: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Nguyễn Tài Chung TẠI ĐÂY!
Link 6: Chuyên đề lũy thừa, mũ và lôgarit ôn thi THPT 2021 – Nguyễn Bảo Vương TẠI ĐÂY!

II. BÀI TẬP, PHÂN DẠNG, CÁCH LÀM
Link 1: Phương pháp giải toán cực trị mũ – logarit TẠI ĐÂY!
Link 2: Phương pháp hàm đặc trưng giải nhanh trắc nghiệm mũ – logarit – Hoàng Thanh Phong TẠI ĐÂY!
Link 3: Các dạng bài tập VDC hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit TẠI ĐÂY!
Link 4: Các dạng bài tập VDC phương trình mũ và phương trình lôgarit TẠI ĐÂY!
Link 5: Các dạng bài tập VDC bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit TẠI ĐÂY!

Link 6: Bài toán về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất liên quan đến mũ – logarit – Hoàng Xuân Bính TẠI ĐÂY!
Link 7: Bài toán min – max liên quan hàm số mũ – logarit nhiều biến – Đặng Việt Đông TẠI ĐÂY!
Link 8: Bài toán logarit qua nhiều góc nhìn TẠI ĐÂY!
Link 9: Phương trình logarit có chứa tham số TẠI ĐÂY!
Link 10: Tuyển tập các bài toán mũ và logarit hay và đặc sắc – Nguyễn Xuân Nhật TẠI ĐÂY!
(Ngoài ra mình còn rất rất nhiều file bài tập liên quan đến nhiều dạng của chương này nữa, mình sẽ tiếp tục cập nhật sau nhé!)