[HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN – ĐỔI NGUYỆN VỌNG]

[HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN – ĐỔI NGUYỆN VỌNG]

1. Trong phiếu đăng ký thi TN THPT, có nội dụng đăng ký nguyện vọng xét tuyển! Các em ghi tổng số nguyện vọng vào ô. Ghi bao nhiêu thì nộp tiền bấy nhiêu (25k/ nguyện vọng). Sau khi ghi xong, các em sẽ được lựa chọn phương thức đăng ký xét tuyển. Chọn phương thức nào thì tích vào ô tương ứng. Không được lựa chọn cả 2.

+ Nếu chọn phương thức đăng ký bằng phiếu. Các em phải điền nguyện vọng của mình vào bảng phía dưới. Xem lại thông tin vừa điền thật kỹ, nếu không sai sót gì thì nộp cho cán bộ thu hồ sơ. Họ sẽ đưa các thông tin đăng ký xét tuyển lên hệ thống. Khi đã đưa lên hệ thống xong xuôi thì các em không có quyền chỉnh lại các nguyện vọng trong phiếu đó nữa.

+ Nếu các em chọn đăng ký trực tuyến thì không phải viết thêm gì nữa. Nộp phiếu cho cán bộ thu hồ sơ. Họ sẽ có trách nhiệm thu tiền của các em và đưa thông tin tổng sổ nguyện vọng lên hệ thống. Khi được cấp tài khoản đăng nhập, các em phải tự đăng nhập và tự đăng ký nguyện vọng. Tất nhiên tổng số nguyện vọng đã chốt rồi, không được tăng số nguyện vọng thêm nữa đâu. Xong xuôi có thể xác nhận để hoàn tất. Khác với việc đăng ký bằng phiếu, ở hình thức này, trong thời gian cho phép, các em có thể chỉnh lại nguyện vọng đăng ký của mình tùy ý.

2. Sau khi thi xong, biết điểm thi thì được thay đổi nguyện vọng 3 lần nữa. Ở 3 lần này, các em được THAY ĐỔI TÙM LUM, TÙY Ý. Bao gồm: thay đổi thứ tự nguyện vọng, thay đổi tổng số nguyện vọng, thêm- bớt. Thậm chí đập đi xây lại mới coong cũng được. Tất nhiên là vẫn phải tuân theo quy định của từng trường rồi. Ví dụ như quân đội luôn luôn mặc định là nguyện vọng 1 chẳng hạn!

* Mấy ngày nay, mình được nhiều bạn hỏi là ở lúc làm hồ sơ thì đăng ký bằng phiếu, sau này biết điểm thay đổi nguyện vọng làm online được không?
Mình trả lời như sau nhé: ở lúc làm hồ sơ chọn hình thức gì không quan trọng. Còn ở lúc thay đổi nguyện vọng, nếu tổng số nguyện vọng của các em giữ nguyên hoặc giảm so với ban đầu thì các em tự thay đổi online bình thường. Nếu tổng số nguyện vọng của các em lúc này lớn hơn lúc ban đầu, thì các em cần phải mang tiền đến chỗ cán bộ thu hồ sơ. Nộp bổ sung tiền tương ứng với số nguyện vọng tăng. Cán bộ thu hồ sơ sẽ lên hệ thống điều chỉnh tăng số nguyện vọng cho các em. Sau đó các em về tự thay đổi online nhé.

Ví dụ: Ban đầu anh đăng ký 3 nguyện vọng. Hệ thống lưu tổng số nguyện vọng của anh là 3. Sau này khi biết điểm, anh muốn thay đổi lên 5 nguyện vọng. Thì khi đó, anh phải tới nơi thu hồ sơ, đóng 50k (2 nguyện vọng tăng thêm x 25k = 50k). Cán bộ thu hồ sơ họ điều chỉnh hệ thống để lưu tổng số nguyện vọng của anh là 5. Sau đó anh tự về đăng nhập và điều chỉnh onl bình thường. Năm nay khác mọi năm ở điểm này! (Ở tus trước anh có nhầm chút).
Nếu điều chỉnh sai sót thông tin (khu vực ưu tiên, ngày sinh, nơi ở,…) thì các em cũng đến chỗ thu hồ sơ để điều chỉnh nhé!