Cập nhật đề thi thử môn Ngữ Văn năm 2021 liên tục…

Các bạn đang xem bài viết trên trang web của Thỏ Ca Ca. Nhớ share link web giúp Thỏ nha!

Do nhu cầu khá là bứt thiết của các bạn học ban Khoa học xã hội về vấn đề thi thử. Nên mình quyết tâm lăn lộn với đời để tìm cho bằng ra đề thi thử cho các bạn lấy về làm. Nó khó tìm vãi nhái luôn ấy. Kể mà cũng dễ như Toán, Lý, Hóa thì tuyệt! Mình sẽ cập nhật thường xuyên đề thi thử môn Văn tại bài viết này, các bạn chú ý theo dõi và làm nha:

+ Mấy chục đề có trước khi công bố đề minh họa của Bộ: TẠI ĐÂY!
+ Mấy chục đề thi thử Văn năm 2021 của nhóm MGB: TẠI ĐÂY!
+ Bộ đề soạn theo cấu trúc đề minh họa: TẠI ĐÂY!

Đề các trường trên toàn quốc:
+ TẠI ĐÂY! (Mấy chục đề ấy). Nhiều quá mình không kể tên hết trường được!

Tiếp tục cập nhật…