Đậu xét tuyển học bạ sẽ mất cơ hội xét tuyển điểm thi???

Có nhiều bạn thắc mắc, khi đã đậu nguyện vọng xét học bạ, thì sẽ mất cơ hội đậu những nguyện vọng khác xét theo điểm thi? Có đúng hay không?

Mình giải thích như sau nhé!
Ví dụ trường A tuyển sinh theo 2 hình thức là xét học bạ và xét điểm thi với chỉ tiêu là 100 mạng. Tất nhiên là điểm học bạ có trước nên người ta sẽ xét trước và có kết quả đỗ trượt trước.

Khi có kết quả, trường A sẽ yêu cầu thí sinh chốt quyết định: MÀY ĐỖ RỒI ĐẤY, MÀY CÓ Ý ĐỊNH HỌC TRƯỜNG TAO KHÔNG THÌ BẢO NHÉ? Trường A sẽ đếm xem có bao nhiêu người trả lời CÓ. Họ bắt buộc phải nắm được con số CÓ này. Để còn biết đường tuyển thêm bao nhiêu thí sinh nữa theo dạng xét điểm thi. Ví dụ có 35 người CÓ, thì họ biết được cần tuyển 65 người bằng xét điểm thi nữa là đủ 100.

Có những trường khắm khú, họ bắt thí sinh xác nhận CÓ bằng cách nộp phiếu điểm gốc (có dấu đỏ). Việc nộp phiếu điểm gốc đồng nghĩa với việc bạn đã đặt dấu chấm hết cho việc xét tuyển của mình. Lúc bấy giờ bạn có đăng ký nguyện vọng bằng điểm thi, có đủ điểm đỗ thì cũng chẳng nên cơm cháo gì. Vì đã mất mất cơ hội rồi!

Có những trường nhân văn hơn. Họ gọi điện đến từng người và bắt thí sinh xác nhận CÓ bằng mồm. Mà mồm thì lời nói gió bay lắm. Nay bạn nói có học nhưng hôm sau bạn nói không thì họ cũng chẳng làm gì được bạn. Bạn vẫn có thể đăng ký xét tuyển bằng điểm thi như bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Trong trường hợp này thì cơ hội không mất đi dâu cả nhé!

Đó, có gì không hiểu nữa thì inbox face cá nhân của mình nhé! Mình sẵn sàng trả lời những thắc mắc của các bạn!