Nguyên hàm, tích phân: không thiếu gì!

Xin chào các bạn! Mình lại đăng tài liệu cho mọi người đây!

Ngày xưa mình học lớp 12, mình thích phần này nhất Toán 12 luôn. Cảm thấy nó khó nhưng làm rất thích, suy nghĩ rất xuôi, chứ không rối rắm, tùm lum như những phần khác. Mặc dù chương này phải nhớ hơi nhiều công thức.

Mình cũng chẳng biết ở trên lớp mọi người đang học đến phần nào đâu. Mãi đến hôm nay mới có một bạn nhắc: anh ơi bọn em học tới Tích phân rồi, anh đăng tài liệu đi. Hè, đăng luôn nhá!

Link 1: phương pháp tìm nguyên hàm (cơ bản)

Link 2: phương pháp tìm tích phân (cơ bản)

Link 3: Các dạng toán Tích phân hàm ẩn

Link 4: Tích phân hàm ẩn phần 2

Link 5: Ứng dụng tích phân tính S

Link 6: Vận dụng cao tích phân

Link 7: Vẫn dụng cao Tích phần phần hàm chẵn hàm lẻ

Link 8: Tích phân hàm lượng giác

Link 9: Ứng dụng tích phân rất hay

Link 10: Nguyên hàm – tích phân trong các đề thi

Mọi người thấy hay thì share cho mình nha! Mình cảm ơn!