Bài tập ngữ pháp – từ vựng tiếng Anh trích đề thi thử!

Xin chào các bạn, mình lại đăng tài liệu cho mọi người đây!

Mình thấy mọi người hỏi mình rằng: anh ơi có phần này, phần kia môn Anh hay không? Mình thú thật là mình dốt tiếng Anh quá đi. Nên không biết “phần nọ, phần kia” mà mọi người nói là gì cả! Nên cứ đăng hú hoạ thôi. Hôm trước mình cũng đăng tus xin ý kiến mọi người nên đăng gì mà không ăn thua cho lắm!

Mình để link ở đây cho những bạn nào cần nhé. Bài tập ngữ pháp và từ vựng được trích từ các đề thi thử. Có đáp án và lời giải chi tiết tận răng ha!

Link đây nhé: TẠI ĐÂY!

Chúc mọi người học tốt ha!