Hàng nghìn đề thi thử môn Địa lý từ năm 2017 đến nay!

Năm 2017:
Đề thi năm 2017 có mức độ khá dễ, chính vì thế nên các đề thi thử cũng có mức độ dễ tương tự. Mình tổng hợp được mấy link như sau:

Link 1 – đề thi thật môn Địa 2017
Link 2 – Mê ga luyện đề 3 môn sử địa công dân
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6

Năm 2018:
Là năm mà đề thi môn quái nào cũng trâu bò cả, nên đề thi thử sẽ có sự khó hơn so với năm 2017.

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6

Năm 2019:
Là năm mà mình thấy đề thi trọn vẹn, ít “tai tiếng” nhất. Đồng thời nó cũng đầy đủ các chủ đề trong 3 năm cấp 3. Mọi người nên làm đề thi thử năm 2019 nhé!

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6

Năm 2020:
Đề thi được cắt giảm, giảm tải và mức độ rất dễ nên mọi người không có được chủ quan nhé!

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6