14 ngày cày xong ngữ pháp 12 năm học Tiếng Anh

Xin chào các chế. Mình lại đăng tài liệu cho mọi người đây!

Trong xã hội bây giờ, người ta chuộng ngoại ngữ lắm luôn ấy. Không chỉ những bạn học ban D hay A1 mới phải cần ngoại ngữ đâu. Ít nhất lên đại học, các bạn phải có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn để có thể ra trường. Thậm chí nếu kết quả ngoại ngữ không tốt, các bạn sẽ bị nhà trường giới hạn đăng ký môn học chuyên ngành. Hoặc thậm chí gắt như trường mình (MTA) – sinh viên sẽ bị hạ bằng nếu điểm ngoại ngữ không đạt một ngưỡng tương ứng. Ví dụ như bằng giới mà điểm ngoại ngữ dưới 8.0 thì sẽ bị hạ bằng xuống khá. Gắt thế đấy ạ!

Khi ra trường, chưa nói đến các công ty có yếu tố nước ngoài, chỉ cần trong nước thôi