Tư duy mở – Toán Lý Hóa

Xin chào các bạn! Mình lại đăng tài liệu cho mọi người đây!

Thấy rất rất nhiều bạn hỏi phương pháp tư duy mở cho 3 môn Toán Lý Hóa. Mà thời của mình làm gì có cái phương pháp kiểu vậy. Cho nên mình cũng không rõ nó là gì cả. Mãi tới hôm nay thấy một cái file có ghi tên là “Tư duy mở” nên mình mới mạnh dạn đăng lên trên này. Mọi người vào xem nếu thấy đúng cái mình cần thì vào lấy hen!

Linh: TẠI ĐÂY!

Chúc các bạn học thật tốt!