Tài liệu Hóa Este – Lipit thầy Thuận hôi nách part 1

Xin chào các bạn!

Không biết ở trường các bạn đã học xong chương trình Este – Lipit chưa nhỉ?

Mình mới chấm mút được một lố tài liệu chương este lipit của thầy Thuận hôi nách. Thầy dạy như thế nào thì mình không cần phải review nữa nhỉ? Các bạn vào lấy nha!

FULL lý thuyết theo độ khó!

Este – Lipit vận dụng cao.

155 câu trắc nghiệm trích đề thi thử các trường!

Bài tập trắc nghiệm từ các đề thi thử của trường!

Chúc các bạn học giỏi hen!