Tài liệu chương Este – Lipid thầy Phạm Văn Thuận part 2

Xin chào các bạn!

Không biết ở trường các bạn đã học xong chương trình Este – Lipit chưa nhỉ?

Mình mới chấm mút được một lố tài liệu chương este lipit của thầy Thuận hôi nách. Thầy dạy như thế nào thì mình không cần phải review nữa nhỉ? Các bạn vào lấy nha!

Link xem part 1: TẠI ĐÂY!

Vận dụng cao.

Bài tập Este – Lipid.

Thủy phân este.

Lý thuyết.

Chúc các bạn học giỏi nhen!