Tổng ôn 3 môn: Văn + Sử + Địa lớp 11

Xin chào các bạn!

Nay mình gửi tới mọi người tài liệu tổng ôn 3 môn khối C lớp 11. Bao gồm:

  • Tổng ôn Văn lớp 11 (của thầy Minh Nhật – Nhật Tũn)
  • Học tốt Lịch sử lớp 11
  • Tổng ôn địa lý lớp 11

Trong đó file môn Lịch sử là file sách. Các bạn vào tải về để ôn dần dần nha! Chúc các bạn học thật tốt!

Tổng ôn Văn lớp 11: TẠI ĐÂY
Học tốt Lịch sử lớp 11: TẠI ĐÂY
Tổng ôn địa lý lớp 11: TẠI ĐÂY