Tổng hợp tài liệu tiếng Anh part 1

Do không có nhiều time để tổng hợp từng tài liệu để đăng. Nên mình sẽ đăng gộp nhiều link vào cùng một bài viết. Các bạn vào tự tìm để lấy tài liệu học nha!

Tài liệu môn Anh, sưu tâm tự học 365: TẠI ĐÂY

Tài liệu tiếng anh, bao gồm cả sách, đề thi, đề cương, ngữ pháp: TẠI ĐÂY

Tổng hợp kiến thức từ vựng, ngữ pháp lớp 12 do Moon biên soạn: TẠI ĐÂY

Sách, ngữ pháp, khóa học, Toiec, File nghe: TẠI ĐÂY

Một mớ sách mà mình chả có thời gian xem nó là sách gì: TẠI ĐÂY

Làm xong đống này chắc hết bà thanh xuân 🙂

File ảnh phía trên: TẠI ĐÂY

Ngữ pháp tiếng Anh; Link 1 Link 2

Tổng hợp các chuyên đề ngữ pháp: TẠI ĐÂY

Từ vựng: TẠI ĐÂY

C ô Huyền Trang (Trang Anh)

Một lố tài liệu cô Trang: TẠI ĐÂY

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Một lố tài liệu tiếng Anh part 2 – Chinh phục giảng đường

Đã đóng bình luận.