4 chuyên đề Hữu cơ lớp 12

Xin chào tất cả mọi người!

Mình lại đăng file sách cho các bạn đây. File này là cuốn sách 4 chuyên đề hóa hữu cơ lớp 12.

Cụ thể là:
1. Este – lipid
2. Cacbohidrat
3. Polime
4. Amin – Amino

Nội dung là trình bày các các phương pháp giải bài tập. Có ví dụ minh họa cho phương pháp. Cuối mỗi phương pháp là các bài tập vận dung. Cuối sách là lời giải chi tiết các bài tập vận dung đó.

Lời giải rất chi tiết nhé các bạn ơi!

Link tài liệu đây nhé các tình yêu: TẠI ĐÂY
Chúc các bạn học thật tốt!