Một lố sách tham khảo môn Hoá học!

Xin chào tất cả mọi người!

Nay lại đăng tài liệu cho mọi người đây ạ! Lần này quyết định chơi lớn đăng rất nhiều file sách tham khảo luôn. Cam kết toàn sách chất lượng. Ahihi.

Nói vậy cho vui chứ mình có khoảng 20 cái file sách tham khảo môn Hoá học. Có loại giành cho vỡ lòng, nhưng cũng có loại dạy khá là nâng cao. Và nhiều cuốn thì đi chuyên sâu vào một phương pháp nào đó. Tiêu biểu như cuốn trong ảnh chẳng hạn! Mọi người có thể vào lựa cuốn nào thích hợp rồi học dần dần ha!

Mình không tiện nói tên cụ thể từng cuốn sách, vì dài và mình thì ngại viết 🙂 À có cả cuốn luyện đề nữa đấy. Mọi người vào đó luyện đề cũng được!

Thôi đây là link nhé: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0BwnPNU3NInlpNnRVd2FLLXBLbWc?fbclid=IwAR0Mj1jF94fbZj6BWjsV4vlTo2nYunqKQQtgkVn3FaL_2HQWBWyIgtxM21Y

Chúc các bạn học thật tốt!