Một lố tài liệu môn Sinh học

Xin chào các bạn, mình lại quay lại đăng tải tài liệu cho mọi người đây!

Hôm nay mình sẽ đăng tải cho mọi người rất nhiều link tài liệu hay ho và hấp dẫn của môn Sinh học. Bao gồm các tài liệu dạng đề cương, phương pháp, bài giảng, đề thi thử,… Đảm bảo không chê vào đâu được luôn! Ngoài ra, nếu mọi người cần sách gì thì có thể inbox trực tiếp cho mình ha. Chúc mọi người học thật tốt! Sau đây là các link tài liệu:

Bài tập Tiến hoá: https://drive.google.com/file/d/1gABluPmCHexYMPpnIZlXSzLrNLsHzqgb/view?fbclid=IwAR1VCoL3lPn1plrdRV0-I4bF10j8UPX2o8dNtXKr1FmW3d4-foXzx07DDGI

Bài giảng (video): https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1PipXGQaXUjtMvGrf-OCKzGpTL8mGA7iZ

Nhóm bài tập cơ chế di truyền thầy Thịnh Nam: https://drive.google.com/file/d/1W4HWSpfH65LIyHvO7U9-rrTow-4wMTzM/view

Đề chinh phục điểm 9 – 10 thầy Đinh Đức Hiền: https://drive.google.com/file/d/1xipUVsB4j8WLxKZqOrzzvUBw2tK8bKbC/view

Tổng hợp công thức Sinh học: https://drive.google.com/file/d/0B6ThkMfjLoMIOV90cTlrNml3TkU/view?pref=2&pli=1

Sơ đồ tư duy môn sinh: https://drive.google.com/file/d/0B8h8TcZmVXVfNG5pWHRTNzNtelk/view

Tổng hợp lý thuyết sinh học: https://drive.google.com/file/d/0B8h8TcZmVXVfVUc1XzlGOEF6aEU/view

Bài tập di truyền hay và khó: https://drive.google.com/file/d/0B8h8TcZmVXVfVU5FOWNwVXBYV28/view?usp=sharing