Tuyển tập tài liệu số phức từ nhiều nguồn!

Hi, chào mọi người! Mình lại đăng tài liệu cho mọi người đây!

Nay mình mới add được với 1 bạn chuyên đăng tài liệu môn Toán. Hên một cái là bạn ấy sắp xếp tài liệu theo chủ đề toán rất hay. Khi cần tài liệu chủ đề nào mỗi việc vào lấy thui. Nay mình đăng phần số phức nhé!

1. 12 đề ôn tập kiểm tra số phức: https://drive.google.com/file/d/1o92pA_clDAmw5El6_XuMMQebKpEN0bH3/view

2. Cực trị số phức: https://drive.google.com/file/d/0B7ysSRQneg8-TTBDVmh0OGtmQjg/view

3. Trắc nghiệm số phức trích từ các đề thi: https://drive.google.com/file/d/1Ofx-KQooqAE3I0tyP-BqHz-q-8daGslE/view

4. Casio số phức: https://drive.google.com/file/d/1oIZYNZO8AwDcDD7Mkg8MnPXB-S23Ol13/view?fbclid=IwAR1sk4mPg1NUkigIV6XaFyWuawyoJwVm6Dd-UBR8uj1WVeyeYbq3Appumkc

5. Min max số phức: https://drive.google.com/file/d/1lUB2t7cwjgjZKwTkQWnDcfIwGrp4Wsx6/view

6. Bài tập số phức trung tâm VTED: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/14cT8ZuU1jUT1b2xvIwfh9Z8lEOF6dL-U?fbclid=IwAR11Ss76Sxkf8zOusGd_GNVoEuLLizz2gzoc1bsDQ9hpaSN2xDiqA0PCyt0

7. Số phức và ứng dụng: https://drive.google.com/file/d/1DuSqicMuJRnKyYGfvjLEKrpPVNCwZU_0/view