Tổng hợp 20 đề thi đại học môn Ngữ Văn

Có một dạo các thanh niên trên mạng thi nhau tranh cãi vấn đề: Khối C tư duy kém hơn khối A. Mình thì chả buồn tranh luận làm gì. Vì mình may mắn hơn mọi người ở chỗ mình học được cả khối A lẫn khối C (không xuất sắc gì đâu nhưng nói chung là học được).

Theo quan điểm của mình thì phải nói như này mới chuẩn: Những môn học khối C không đòi hỏi tư duy nhiều như khối A. Còn nếu nói những bạn học khối C tư duy kém hơn khối A là phiến diện. Rất nhiều bạn thông minh, có năng lực nhưng học khối C nhé! Mình thấy rất nhiều rồi!

Khối C, tuy không đòi hỏi tư duy nhiều, nhưng lại yêu cầu rất cao các kỹ năng như: trình bày, diễn giải, phân tích, đánh giá, bình luận, tổng hợp – những kỹ năng mà các nhà hoạt định chính sách, người làm công tác xã hội rất rất cần. Bản thân mình chỉ nghĩ đơn giản thế này. Nếu một người nào đó có tư duy, suy luận siêu giỏi, nhưng không biết làm sao để diễn đạt, truyền tải, giải thích cho mọi người hiểu được cái ý tưởng, suy nghĩ của bản thân thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Thật sự là thế!

Cho nên đừng so bì, đừng tranh cãi làm gì cho mệt. Cái nào cũng có những đòi hỏi, yêu cầu riêng của mình. Tốt hơn hết là nên biết cả 2, còn tệ hơn thì cũng đừng nên miệt thị một cái nào!
https://drive.google.com/file/d/0B2d0mWzjx0yFc25ZWnFPQmw1RmM/view?usp=sharing