24 mã đề thi thật kỳ thi THPT Quốc Gia môn Địa lý 2018

Kỳ thi THPT Quốc gia bắt đầu đổi mới từ năm 2017 với việc đưa vào thi trắc nghiệm 3 môn là Toán, Địa lý và Lịch sử.

Do là những năm đầu tiên áp dụng nên để thuận lợi cho thí sinh, Bộ ra quy định năm 2017 chỉ thi trong chương trình lớp 12, năm 2018 thi chương trình 12 và 11. Đến năm 2019 thì kiến thức trong đề thi trải đều cả 3 lớp học THPT. Chính vì thế nên mọi người cũng đừng thắc mắc khi làm bộ đề này nhé. Nội dung các câu hỏi chỉ nằm ở lớp 11 và 12 thôi nên đừng thắc mắc tại sao chẳng thấy dính dáng gì tới kiến thức lớp 10.

Ngày trước đề thi Địa lý là tự luận. Mình nhớ có cho sử dụng Atlat, rồi đề thi có cả những câu hỏi phải vẽ đồ thi nữa. Khá là nhiều kỹ năng cần thiết. Giờ thi trắc nghiệm thì đỡ hơn, chỉ mỗi việc nhớ, suy luận và vận dụng thôi. Không phải vẽ vời gì nữa cho mắc công ra.

Hôm rồi có một bạn hỏi mình có đề thi thật môn Địa không, mình tìm mãi chỉ ra được 2018 thôi. Còn đề thi thật 2019 mình khất mọi người mấy hôm nữa mình tìm được sẽ đăng nhé. Thân!
https://drive.google.com/open?id=15FpMV8MPlP-XetzwJvBXGP_6zrZjxwVx